Menu


ČNKA

Český národní komitét astronomický (ČNKA) reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli astronomie a astrofyziky, především ve vztahu k Mezinárodní astronomické unii (International Astronomical Union, IAU). Vydává stanoviska k důležitým otázkám souvisejícím s členstvím České republiky v Evropské jižní observatoři (ESO) a Evropské kosmické agentuře (ESA). Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 28. září 1993. Komitét se řídí podle schváleného organizačního řádu. Poslední volby proběhly elektronicky v únoru roku 2016 (volební lístky dostávají všichni členové IAU v ČR). O průběhu voleb a otázkách, kterými se komitét právě zabývá, je možno se dočíst v přiložených zápisech. V současné době je komitét dvanáctičlenný a pracuje ve složení:

 

Aktuality

03.02.17 10:28

IAU se na svých stránkách odmítavě postavilo k  dekretu prezidenta USA Donalda Trumpa o zákazu vstupu občanů sedmi převážně muslimských zemí do USA.


Odkazy