Navigation


Český Národní Komitét Astronomický (ČNKA)

Český národní komitét astronomický (ČNKA) reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli astronomie a astrofyziky, především ve vztahu k Mezinárodní astronomické unii (International Astronomical Union, IAU). Vydává stanoviska k důležitým otázkám souvisejícím s členstvím České republiky v Evropské jižní observatoři (ESO) a Evropské kosmické agentuře (ESA). Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 28. září 1993. Komitét se řídí podle schváleného organizačního řádu. Poslední volby proběhly elektronicky v breznu 2021 (volební lístky dostávají všichni členové IAU v ČR). O průběhu voleb a otázkách, kterými se komitét právě zabývá, je možno se dočíst v přiložených zápisech. V současné době je komitét dvanáctičlenný a pracuje ve složení:


 

Links