Chočské vrchy
Nabídka Chočských vrchů:
Na rozdíl od místních má pro mne význam jen Velký Choč (1611m). S ohledem na dopravní dostupnost
"Hotel Choč" na Strednej polane
a uskutečnitelnost v jednom dni, připadá v úvahu jako výchozí místo pouze Valaská Dubová. Z Ružomberku je výstup v zimních podmínkách příliš dlouhý, lázně Lúčky sice nabízejí atraktivní strmost, jsou však z ruky.
Závěrečná zkratka na vrchol
Valaská Dubová je na kopci, takže je-li nasněženo, může být první, počítáno od Ružomberku, odbočka do vesnice nesjízdná - ověřeno; pak je nutno použít až druhou, ve směru na Dolný Kubín, která je méně strmá. Místní pozoruhodností je jedna z mnoha "zaručeně pravých" Jánošíkových krčem. V zimě je v ní teplo a chutná česnečka. Výstup začíná v nejvýše položené části Dubovej (asi 650 m). Cesta vede snadnou otevřenou dolinkou a přibližuje se ke skalní stěně vrchu Soliská. U zastřešeného odpočivadla pokračuje cesta vpravo a prochází pod skalkami, z jejichž úpatí při vysokém stavu čerstvého sněhu sjíždějí lavinky a zasypávají chodník. Za tímto místem začíná cesta lesem nabírat výšku na Strednú polanu (1200 - 1300mnm). Není-li stopa a sníh nenese, je tento úsek velmi namáhavý. Na Strednej polane stojí
Tatranské panorama z Velkého Choče
salaš "hotel Choč", která může v nouzi přijít vhod. Na polane doleva vzhůru k vrcholu. Tento poslední úsek je v hlubokém sněhu rovněž namáhavý, je ale zábavnější než předchozí dřina strmým vysněženým lesem. Je-li viditelnost omezena na několik metrů a není stopa, je docela obtížné v závěru výstupu dohledat vrchol.

Velký Choč - 4x, z toho třikrát za zimních podmínek. Další dva zimní pokusy nevyšly, jeden pro extrémní vrstvu čerstvého sněhu ukončen na Strednej polane, druhý nezdařený pokus byl ukončen v těsné blízkosti vrcholu pro velmi špatnou viditelnost a časovou tíseň.