Chočské vrchy
Nabídka Chočských vrchů:
Na rozdíl od místních má pro mne význam jen Velký Choč (1611m). S ohledem na dopravní dostupnost
"Hotel Choč" na Strednej polane
a uskutečnitelnost v jednom dni, připadá v úvahu jako výchozí místo pouze Valaská Dubová. Z Ružomberku jde v zimních podmínkách o příliš dlouhý výstup. Lázně Lúčky sice nabízejí atraktivní strmost, jsou však z ruky. Valaská Dubová stojí na kopci, takže je-li nasněženo, může být první, počítáno od Ružomberku, odbočka do vesnice nesjízdná - ověřeno; pak nutno použít až druhou, ve směru na Dolný Kubín, která má příznivější sklon. Ve Valaské Dubové
Závěrečná zkratka na vrchol
se nachází jedna z mnoha "zaručeně pravých" Jánošíkových krčem. V zimě se v ní topí a mají chutnou česnečku. Výstup začíná v nejvýše položené části Dubovej (asi 650 m). Cesta vede snadnou otevřenou dolinkou a přibližuje se ke skalní stěně vrchu Soliská. U zastřešeného odpočívadla pokračuje cesta vpravo a prochází pod skalkami, z jejichž úpatí při vysokém stavu čerstvého sněhu sjíždějí lavinky a zasypávají chodník. Za tímto místem začíná cesta lesem nabírat výšku na Strednú polanu (1200 - 1300mnm).
Tatranské panorama z Velkého Choče
Není-li stopa a sníh nenese, jde o velmi namáhavý úsek. Na Strednej polane stojí salaš "hotel Choč", která může v nouzi přijít vhod. Na polane doleva vzhůru k vrcholu. Tento poslední úsek je v hlubokém sněhu rovněž namáhavý, avšak zábavnější než předchozí dřina strmým vysněženým lesem. Je-li viditelnost omezena na několik metrů a není stopa, dá dohledání vrcholu v závěru výstupu docela zabrat.

Velký Choč - 4x, z toho třikrát za zimních podmínek. Další dva zimní pokusy nevyšly, jeden pro extrémní vrstvu čerstvého sněhu ukončen na Strednej polane, druhý nezdařený pokus byl ukončen v těsné blízkosti vrcholu pro velmi špatnou viditelnost a časovou tíseň.