Lysá hora - chronologie vzniku a zániku zdejších objektů.

Rok 1880:
První útulna na Lysé hoře.
Dle dostupných zdrojů se jednalo o jednoduchou dřevěnou stavbu, vhodnou k přenocování.

Rok 1895:
K útulně přibyla chata Erzherzog Albrecht Schutzhaus s ubytovací kapacitou 40 lůžek.

Rok 1895:
Pod vrcholem Lysé hory ve výšce 1075 mnm postavena pro Bedřicha Habsburského
(snad jde o Bezručova "markýze Gera") lovecká chata Gabrielen Jagdhütte.

Rok 1900:
Severovýchodně od vrcholu Lysé hory vztyčen dubový kříž. Kříž byl umístěn mezi dnešní meteorologickou stanicí a chatou Horské služby. Čas jeho zániku mi není znám.

Rok 1907:
Do chaty Erzherzog Albrecht Schutzhaus byl zaveden telefon. To umožnilo zveřejňovat meteorologické a sněhové zpravodajství z Lysé hory v denním tisku.

Rok 1908:
Na Butořance otevřena Ostrauer Hütte.

Rok 1911:
Chata Erzherzog Albrecht Schutzhaus rozšířena na úkor první lysohorské útulny z roku 1880.

Rok 1919:
Chata Erzherzog Albrecht Schutzhaus přejmenována po vzniku Československa na Schlesier Haus.

Rok 1933:
Nedostatečnou ubytovací kapacitu chaty Schlesier Haus posílila noclehárna Kamenný dům.
V současnosti je ve sklepním prostoru Kamenného domu umístěn 100 kW elektrický rozvaděč.

Rok 1933:
Železobetonový monolit na vrcholu Lysé hory je signalizační stavbou trigonometrického bodu TB14. Minimálně do roku 1988 byl obklopen dřevěnou pyramidou. Dataci vzniku monolitu uvádí na svém webu Český úřad zeměměřický a katastrální (CUZK).
Vzhledem k tomu, že sousední trigonometrický bod Kelčský Javorník byl zřízen v roce 1821 jako součást trigonometrické sítě, budované na území Rakouského císařství, byla možná na vrcholu Lysé hory dřevěná signalizační stavba již v 19.století. To ale nevím.

Rok 1935:
KČT zahájil provoz Bezručovy chaty. Podivín Bezruč do ní nikdy nevstoupil, neb byl štamgastem německého Schlesier Hausu.

Rok 1954:
Československým vojskem postavená stavba profesionální meteorologické stanice byla po dostavbě předána Hydrometeorologickému ústavu.

Rok 1962:
Dokončena Chata Válcoven plechu Frýdek-Místek nad černou, 1320 metrů dlouhou a zahnutou sjezdovkou "Sever". Chata v budoucnu pozbývala majitele, názvy i svou existenci. Přes Chatu SKI a Chatu Ludvík dospěla k demolici společností AK 1324. A v režii AK 1324 současně k názvu Chata Emil Zátopek pětka.
V sedmdesátých letech byla naproti Chatě Válcoven plechu postavena Chata "Malý sever" u lyžařského vleku stejného názvu a byl zprovozněn lyžařský vlek "Jih" na modré jižní sjezdovce o délce 360 metrů.

Rok 1968:
Shořela Ostravská chata na Butořance.

Rok 1972:
Shořel Slezský dům.

Rok 1973:
Dokončena silnice z Krásné na Lysou horu, umožňující pozemní transport materiálu na stavbu vysílače LH. Vozovka je ve správě Českých radiokomunikací.

Rok 1973:
Na místě spáleniště Slezského domu byla pro dělníky, pracující na stavbě vysílače, postavena dřevěná ubytovna Bučina. Ubytovna byla po skončení stavby vysílače převedena státnímu podniku Beskydské hotely a restaurace, který ji přebudoval na provizorní restaurační zařízení s názvem Chata Lysá hora (objekt později znám jako Plesnivka). Chata nabízela bufetový prodej uvnitř, v dalších letech i venkovní okénko "Občerstvení Tatranská vyhlídka".
V roce 1992, v rámci likvidace státního podniku, byla chata dražbou prodána p.Jaskovi. Urbanistický plán vrcholu Lysé počítal s tím, že Plesnivku nahradí pouze venkovní posezení zajištěné KČT. Majitel Plesnivky se dohodl s KČT, že jim za tím účelem Plesnivku odprodá. Váznoucí platba ze strany KČT vedla majitele v roce 2002 k prodeji Plesnivky firmě FM Steel z Frýdku-Místku.
Tato firma pod hlavičkou AK 1324 s.r.o. na získaném pozemku v budoucnu postaví novou horskou chatu Slezský dům, kterou ve finále přejmenuje na Chatu Emil Zátopek maraton.

Rok 1976:
Dostavěna chata Horské služby.

Rok 1978:
Shořela Bezručova chata.

Rok 1980:
Zahájeno pravidelné televizní vysílání vysílače Lysá hora. Budova včetně antény má po renovaci anténního systému výšku 77 metrů. Stavbu projektoval Ing. arch. Jiří Trnka (syn profesora Jiřího Trnky, režiséra animovaných filmů). V roce 1975 zkomplikovala hloubení základů neočekávaná podzemní dutina typu Ondrášovy díry.
V současné době vysílač Českých radiokomunikací šíří tři digitální multiplexy, každý z nich výkonem 25kW. V podzemí vysílače jsou umístěny záložní dieselagregáty, které zajišťují napájení objektu v případě výpadku elektřiny. Tři výfuky dieselagregátů jsou vyvedeny mezi Kameňákem a chatou HS. Potrubí k nim vede podzemním tunelem s tlumícími komorami. Poslední den v měsíci probíhá kontrolní start agregátů (informaci poskytl Petr Lukeš, technik vysílače LH).
Objekt je zásobován pitnou vodou ze zdroje nad pramenem Zimného potoka.

Rok 1994:
Bývalá stáj vyhořelé Bezručovy chaty je po přestavbě KČT zpřístupněna veřejnosti jako bufet Šantán.

Rok 1999:
Dřevjanku U Zbuja, původní beskydskou usedlost z roku 1836, majitel Ivan Gajda provozuje po rekonstrukci jako horskou chatu.

Rok 2006:
18. listopadu byl v Hellerově zatáčce vztyčen čtyřmetrový dřevěný kříž na památku obětem Lysé hory. Vznikl z podnětu všech pracovníků na Lysé hoře.
U kříže založen symbolický hřbitov.

Rok 2011:
1.září zahájena demolice Chaty Lysá hora - Plesnivky. Společnost AK 1324 , s.r.o. na jejím místě postaví Slezský dům. Občerstvení přemístěno do Kameňáku.

Rok 2015:
20.září byla slavnostně otevřena, za účasti 93leté Dany Zátopkové (nar.19.září 1922), Chata Emil Zátopek maraton (podivné, původně oznámen název Slezský dům).
Provoz pro veřejnost bude zahájen později než provoz protilehlé Bezručovky.
Chata je zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu Českých radiokomunikací přes Kameňák.
Společnost AK 1324 provozuje ČOV, na kterou je napojen Slezský dům, Kameňák, vysílač LH, Bezručova chata, chata HS a meteorologická stanice.
Kameňák se stal Chatou Emil Zátopek desítka (lze pochybovat, že se tento název mezi staromilci ujme). Nositelem názvu Chata Emil Zátopek pětka se stala bývalá Chata Válcoven plechu FM.
Historicky není doložen žádný Zátopkův zájem o Lysou horu!

Rok 2015:
Postavena výklenková kaplička sv. Floriána na ochranu Bezručovy chaty před ohněm.

Rok 2015:
23.listopadu se zavírá Šantán a je vyklízen jeho interiér.

Rok 2015:
25.listopadu je pro veřejnost otevřena Bezručova chata. Pitnou vodu přivádí do chaty potrubí o délce 400m, s převýšením 120m z podzemního zásobníku vody nad pramenem potoka Satina. Chata je napojena i na vodovodní řad Českých radiokomunikací.

Rok 2017:
Chata Horské služby je kvůli havarijnímu stavu zbourána. Horská služba se dočasně přesunula do pronajatých prostor ve vysílači LH.

Rok 2019:
Horská služba se v červenci stěhuje do nové chaty HS.

Rok 2020:
Dřevjanka U Zbuja je po prodeji uzavřena.

Obrazová příloha
Neznámým majitelům historických fot i autorovi leteckého snímku, P. Štefkovi, děkuji.
Počínaje rokem 1988 jsou fotografie © milo_ru

Letecké foto vrcholu Lysé hory s popisem.
O pozemky na Lysé hoře se katastrálně dělí Krásná, Malenovice, Staré Hamry a Ostravice:
Erzherzog Albrecht Schutzhaus postaven roku 1895. Stav v r.1911:
Gabrielen Jagdhütte unter der Lyssa-Koppe postavena roku 1895. Stav v r.1910:
Bedřich Habsburský (snad "markýz Gero"), majitel Jagdhütte:
Lovecká chata Gabrielka. Stav v r.2013:
Kříž na Lysé hoře vztyčen v roce 1900. Stav z 30.let:
Ostrauer Hütte na Butořance postavena v roce 1908:
Erzherzog Albrecht Schutzhaus přejmenován roku 1919 na Schlesier Haus.
Kapacitu chaty posílila v roce 1933 noclehárna Kamenný dům, viz vpravo:
Kamenný dům, všeobecně známý jako Kameňák. V současné době je majetkem společnosti AK 1324 a nese název Emil Zátopek desítka. Stav v r.2012:
Kameňák a mobilní WC. Stav v r.2013:
Monolit na vrcholu Lysé hory postaven dle CUZK roku 1933:
Monolit na vrcholu Lysé hory. Stav v r.1988:
Monolit na vrcholu Lysé hory, chráněné území geodetického bodu. Stav v r.2018:
Původní Bezručova chata postavena roku 1935:
Původní Bezručova chata, interiér:
Wladimir Johann Nepomuk Waschek, vulgo Petr Bezruč, alias Starý ještěr.
Bard zoufalství a zmaru:
Meteorologická stanice postavena roku 1954. Stav v r.2012:
Chata Válcoven plechu Frýdek-Místek postavena roku 1962. Majetek společnosti AK 1324. Stav v r.2013:
Bývalé lyžařské vleky "sever" a "malý sever" u Chaty Válcoven plechu F-M:
Chata Válcoven plechu "převálcována" společností AK 1324.
Staveniště nese název Emil Zátopek pětka. Stav v r.2014:
Chata "Malý sever" ze 70.let. Stav v r.2014. Majetek společnosti AK 1324:
Chata Lysá hora, známá jako Plesnivka, otevřena pro veřejnost po dostavbě vysílače. Stav v r.2005:
Plesnivka AK 1324. Stav v r.2007:
Plesnivka AK 1324, bufet Tatranská vyhlídka. Stav v r.2010:
Plesnivka zbourána společností AK 1324. Stav v r.2011:
Bude se stavět Slezský dům. Dokončení stavby se zpozdí o 2 roky. Stav v r.2011:
Stará chata HS postavena roku 1976. Stav v r.2010:
Stavba nové chaty HS. Její provoz zahájen roku 2019:
Vysílač Lysá hora uveden do provozu 1.března 1980. Stav v r.2014:
Šantán zpřístupněn veřejnosti v roce 1994. Boční vchod byl po "konzumaci" a za vysokého stavu sněhu obtížně schůdný směrem ven. Stav v r.2005:
Šantán již s čelním vchodem, návštěvníky snáze zvládnutelným. Stav v r.2012:
Šantán, venkovní posezení. Stav v r.2012:
Šantán, suterénní interiér. Stav v r.2013:
Šantán přesně rok a půl před před uzavřením. Stav 23.května 2014:
Úklid střechy Šantánu bratry Kukuczkovými. Stav v r.2015:
Šantán, přízemní interiér. Stav v r.2015:
23.listopadu 2015 je vyklízen Šantán:
23.listopad 2015, HS zachraňuje mobiliář Šantánu:
23.listopad 2015, Michal a Robin Kukuczkovi "po Havlovsku přikulují".
Těší se do Bezručovky kvůli snazšímu přístupu k dennímu světlu:
Dřevjanka U Zbuja. Stav v r.2012:
Dřevjanka U Zbuja, ubytovací přístavba. Stav v r.2016:
Kříž na památku obětem Lysé hory osazen v Hellerově zatáčce roku 2006. Stav v r.2018:
Základová deska Slezského domu společnosti AK 1324. Stav v r.2011:
Příprava na zdění Slezského domu. Stav v r.2012:
Stavba Slezského domu. Stav v r.2012:
Slezský dům zateplen polystyrénem. Stav v r.2014:
Slezský dům zcela dokončen. Stav v listopadu 2015:
Slezský dům nese definitivně název Chata Emil Zátopek maraton.
Co na to "Ťopek", to se neví:
Základní kámen nové Bezručovy chaty z r.2004 je umístěn asi 15 metrů mimo budoucí základy chaty. Snadnější bude přenést šutr nežli chatu:
Staveniště Bezručovy chaty na pozadí Šantánu. Stav v září 2011:
Vrtá se hřejivých 5 x 100 metrů pro Bezručovu chatu. Stav v listopadu 2011:
Mobilní vrtná souprava na staveništi Bezručovy chaty. Stav v listopadu 2011:
Vizualizace Bezručovy chaty. Stav v květnu 2012:
Staveniště Bezručovy chaty v červenci 2012:
Ukládá se zásobník na pitnou a požární vodu o objemu 60.000 litrů. Stav v říjnu 2012:
Pozdější zastřešení zásobníku požární vody. Stav v r.2015:
Základy založeny, cihly nakoupeny, Bezručovka se může stavět. Stav v r.2013:
Bezručovka je vyzděna a zastřešena. Stav v r.2013:
Šantán podkuřuje rostoucí Bezručovce. Stav v r.2014:
Kluk vizionář a holka, co je z něj paf. A taky Bezručovka včetně zasklené jihovýchodní terasy. Stav v r.2015:
Kaplička sv. Floriána, spolupracující s požární nádrží, jistí Bezručovku od r.2015:
Interiér Bezručovy chaty, Stejskalíkovo zákoutí. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty, Stejskalíkovo zákoutí. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty, nešťastná sestava stolů bude později napravena. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty, obslužný pult, u něj Michal Kukuczka. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty, výdejní okénko kuchyně. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty. Stav v r.2015:
Interiér Bezručovy chaty, formanka Knajpa coby upomínka na Šantán, 28.leden 2019:
Bezručovka a závěje, 28.leden 2019:
Kaplička sv. Floriána, 28.leden 2019:
Bezručova chata. Pozemek bývalého Šantánu již dokonale zatravněn. Stav v r.2020:
Lysohorský Titanic. Výfuky záložních dieselagregátů vysílače LH: