Pravidla pro pobyt na horských chatách OeAVPlatí od 1.1.2008 na základě rozhodnutí valné hromady OeAV z 20.10.2007 v Bad Goisern, valné hromady DAV z 9.11.2007 ve Fürthu a valné hromady AVS (Alpenverein Südtirol) ze 17.11.2007.
Ohlašovací povinnost
Každý host, který se na chatě ubytuje, má povinnost zapsat se při příchodu do knihy návštěvníků. Současně se každému návštěvníkovi na chatě doporučuje, aby do knihy návštěvníků udal předpokládaný cíl své túry.
Nárok na lůžko
Správci chat mohou přijímat rezervace maximálně do 75% lůžkové kapacity chaty. Přednost v ubytování mají nemocní nebo poranění, pro které sestup do údolí z důvodu jejich zdravotního stavu není možný, a členové záchranných týmů v akci. Lůžka v nouzové ubytovně (Notlager) jsou pro návštěvníky zpřístupněna jen v případě úplného obsazení chaty (Zimmerlager, Matratzenlager). Povinností ubytovaného je používání vložky do spacího pytle (Hüttenschlafsack).
Ceny za pobyt
Ceny za pobyt na chatě a ostatní tarify určuje sekce, která je vlastníkem chaty. Při úhradě ceny za pobyt obdrží každý návštěvník doklad s údaji sekce, která chatu vlastní nebo spravuje. Tento doklad je současně i potvzením pro pojištění zavazadel každého návštěvníka.
Stravování
V době od 12 do 20 hodin musí být na chatě nabízeno minimálně jedno teplé jídlo. Členové AV mají právo na alespoň jedno jídlo "Bergsteigeressen" se slevou nejméně 20% - cena nesmí být vyšší než 7 €. Stejně tak mají nárok na nealkoholický nápoj - cena tohoto nápoje má být o 40% levnější než cena piva stejného objemu. Členové Alpenvereinu mají nárok na vodu na čaj (Teewasser) za 2,50 €/1 litr (vč. dvou šálků). Konzumace z donesených zásob není na chatě dovolena. Výjimka je povolena pouze pro členy AV, kteří se mohou na chatě stravovat z vlastních zásob. Za tuto možnost uhradí příspěvek za využití infrastruktury chaty ve výši 2,50 €/den. Ten, kdo si donese vlastní jídlo a nechá si toto jídlo ohřát nebo upravit na chatě, uhradí poplatek ve výši 1,00 € za přípravu každého takového jídla. Od těchto poplatků jsou osvobozeny děti a mládež do 18 let věku. Nečlenové Alpenvereinu nemohou této nabídky využívat. Na chatě je zakázáno konzumovat donesené alkoholické nápoje.
Příspěvek na ochranu přírody
Tento příspěvek může být vybírán od všech návštěvníků chat (členů i nečlenů AV), kteří nebudou ubytováni na chatě. Příspěvek na ochranu přírody je stanoven částkou 0,50 €.
Pobyt na chatě
Na chatách musí být od 22 hod do 6 hod dodržován noční klid. Návštěvníci, kteří vstávají dříve než je ukončena doba nočního klidu, nesmí ostatní rušit. Hraní na hudební nástroje je povoleno pouze po dohodě s chatařem. Kouření na chatě je zakázáno. Na pokojích s lůžky se nesmí vařit ani jíst. Do pokojů je zakázán vstup v pohorkách. Při obsazení chaty a nedostatku místa na sezení nesmí být místa pro sezení jakýmkoliv způsobem předem rezervována. Ubytování zvířat na chatě je nutno projednat s chatařem před návštěvou chaty.
Přenocování zdarma
Přenocování zdarma získají členové horské služby pri záchranné akci stejně jako vedoucí túr a lektoři, odborní průvodci nebo vedoucí rodinných skupin OeAV, DAV a AVS, jestliže předloží platný průkaz a jsou-li na túře se skupinou alespoň 5-ti klientů.