Provozní řád a tarify pro chaty Alpenvereinu
platný od 01.05.2013 - aktualizace 28.8.2023

Ohlašovací povinnost
Každý host, který se na chatě ubytuje, má povinnost zapsat se při příchodu do knihy návštěvníků. Současně se každému návštěvníkovi na chatě doporučuje, aby do knihy návštěvníků udal předpokládaný cíl své túry.
Nárok na lůžko
Správci chat smějí zamluvit max. 75% míst ke spaní. Je to pouze na správcích chat, zda zavedou zálohy, případně při odstoupení od objednávky nebo nenastoupení pobytu přiměřený storno poplatek. Podrobnosti obdržíte od správců chat. Přednost v ubytování mají nemocní nebo poranění, pro které sestup do údolí z důvodu jejich zdravotního stavu není možný, a členové záchranných týmů v akci. Lůžka v nouzové ubytovně (Notlager) jsou pro návštěvníky zpřístupněna jen v případě úplného obsazení chaty (Zimmerlager, Matratzenlager). Povinností ubytovaného je používání vložky do spacího pytle (Hüttenschlafsack).
Ceny za pobyt
Člen Alpenvereinu a jemu na roveň postavený host zaplatí sníženou cenu za přenocování. Zvýhodnění a slevu obdrží člen a jemu na roveň postavený host při předložení platného členského průkazu Alpenvereinu. Ceny za přenocování zahrnují pojištění zavazadla, dodatečné specifické poplatky a příplatky Alpenvereinu nesmí být vzneseny. Zaplacení za přenocování je potvrzeno vystavením dokladu, který je stanovený sekcí vlastnící chatu. Tento doklad platí také jako potvrzení pro pojištění zavazadla.

Chaty I. kategorie:
Dvoulůžkový pokoj max 36 €
Vícelůžkový pokoj max 25 €
Matratzenlager max 15 €
Notlager max 6 €

Chaty II. kategorie:
Ceny za přenocování musí být u členů minimálně o 12 € nižší než pro nečleny.
Přiznání zvýhodnění pro sekce vlastnící chaty
V žádném případě nesmí být členům sekcí, které vlastní chaty, přidělena zvýhodnění proti ostatním členům Alpenvereinu.
 
Stravování
V době od 12 do 20 hodin musí být na chatě nabízeno minimálně jedno teplé jídlo. Za minimálně jedno „jídlo pro horolezce“ ("Bergsteigeressen") platí členové a jim na roveň postavení hosté cenu zvýhodněnou o minimálně 10%. Nesmí být ale vyšší než 9,00 EUR. Jídlo pro horolezce musí být uvedeno na jídelníčku. V nabídce musí být jeden nealkoholický nápoj, který je minimálně o 40% levnější než pivo o stejném objemu. Členové Alpenvereinu mají nárok na vodu na čaj (Teewasser) za 3 €/1 litr (vč. dvou šálků).
Konzumace donesených zásob není povolena. Zákaz se nevtahuje na členy a jim na roveň postavené hosty v místech, které jsou určeny pro konzumaci vlastních zásob. Denní hosté zaplatí při použití vlastních zásob za použití infrastruktury chaty 2,50 EUR a hosté, kteří přenocují, 5 EUR/nocleh. Obecně se nesmí konzumovat s sebou přinesené alkoholické nápoje.
Pobyt na chatě
Na chatách musí být od 22 hod do 6 hod dodržován noční klid. Návštěvníci, kteří vstávají dříve než je ukončena doba nočního klidu, nesmí ostatní rušit. Hraní na hudební nástroje je povoleno pouze po dohodě s chatařem. Kouření na chatě je zakázáno. V prostorech, kde se spí, není dovoleno vařit ani jíst. Nesmí se do nich vstoupit v horolezeckých ani lyžařských botách. Manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, plynový vařič a pod) není povolena. Při obsazení chaty a nedostatku místa na sezení nesmí být místa pro sezení jakýmkoliv způsobem předem rezervována.
Přenocování zdarma
Přenocování zdarma získají členové horské služby pri záchranné akci stejně jako vedoucí túr a lektoři, odborní průvodci nebo vedoucí rodinných skupin OeAV, DAV a AVS, jestliže předloží platný průkaz a jsou-li na túře se skupinou alespoň 5-ti klientů.
Kategorie chat OeAV:
Kategorie I: veřejně přístupná, jednoduše vybavená chata (časová dosažitelnost více než 1h)
Kategorie II: veřejně přístupná, lépe vybavená horská chata (časová dosažitelnost méně než 1h)
Kategorie III: chata veřejně přístupná autem nebo lanovkou; je hlavně cílem denních návštěvníků a má jen několik lůžek. Gastronomický provoz odpovídá obvyklé nabídce.