Přístupový hřeben na předvrchol Similaunu
Zleva v bílém M.Vioz 3645m, Palon de la Mare 3703m a M.Cevedale 3769m, tmavá trojice Gran
Zebru 3851m, M.Zebru 3735m, Ortler 3905m, vpravo v dálce Piz Bernina 4049m