logo English version UK flag

Ke stažení

Životopis (česky; PDF)
Životopis (anglicky; PDF)
Seznam publikací (česky; PDF)
Seznam publikací (anglicky; PDF)
Seznam prací z historie astronomie (česky; PDF)
Seznam prací z historie astronomie (anglicky; PDF)

Životopis

Narodil jsem se 19.6.1947 v Praze 6. Můj otec, Ing. Josef Šíma (28.8.1905-5.1.1983) byl konstruktérem převážně v oblasti vzduchové techniky – zkušebny leteckých motorů, nadzvukový letecký tunel – a tepelné techniky – průmyslové sušení apod. Moje matka, PhDr. Arnoštka Šímová, roz. Hásková (16.5.1909-30.10.1985) byla doktorkou filosofie – lingvistka – čeština a angličtina. Učila též na universitě. Oba rodiče byli české národnosti, nikdy nebyli trestáni. Sourozence nemám. Můj stručný životopis vypadá asi takto:

1953-1962 základní škola (9 let)
1962-1965 střední škola (SVVŠ) (3 roky)
1965-1970 Karlova universita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta – astronomie (5 let)
1970-1975 aspirantura v oboru astronomie na zmíněné škole
1.9.1971/72 vojenská služba (12 měsíců)
14.10.1973 RNDr. – Rerum Naturalium Doctor
1.11.1973/74 1 školní rok (11 měsíců) – studijní pobyt na Astrofysikální Observatoři v Asiagu, Universita v Padově – stipendium
6.5.1975-dodnes zaměstnán v Astronomickém ústavě Akademie věd České republiky (AV ČR), oddělení Dynamické astronomie, dříve DSS
21.3.1978 CSc – Candidatus Scientiarum – (Kandidát věd)
23.11.1979 člen České astronomické společnosti
1982 člen IAU (Mezinár. astr. unie)
30.4.1988 oženil jsem se s MUDr. Danielou Trtkovou (narozenou 20.11.1957)
12.9.1989 narodila se mi dcera Laura Šímová
21.9.-26.11.1993 stipendium DAAD v IPG TU Darmstadt
1.1.1995-do ledna 1998 člen národního komitéru astronomického IAU
jaro 1995 člen International Geoid Service
21.6.1995 narodila se mi dcera Svatava Šímová
červenec 1995 člen Speciální komise (SC 3) pro základní konstanty (SCFC) IAG/IUGG
1998 člen Società Astronomica Italiana

Moje původní zaměření, a to hlavně během mého pobytu na Universitě v Padově, bylo soustředěno na astrofysikální problémy dvojhvězd. To se postupně měnilo k problematice oddělení DSS (Dynamika sluneční soustavy), zvláště pak k problematice gravitačních polí, jak je patrno ze soupisu mých prací. Práce s gravitační problematikou byly v roce 1980 oceněny cenou ČSAV. Zaměření na tuto tématiku zcela převládlo po mém studijním pobytu IPG TU Darmstadt v roce 1993.

Členem Mezinárodní astronomické unie (IAU) jsem byl zvolen na zasedání v Patrasu. Jsem členem komise 7 (Nebeská mechanika) a 42 (Dvojhvězdy).

Byl jsem též odborným poradcem (expertem) československé delegace při zasedání Vědeckotechnického podvýboru COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) OSN. Zasedání se uskutečnilo 21.2.1989-3.3.1989 v hlavním sídle OSN v New Yorku.

Během aspirantury jsem jako koníček studoval též několik semestrů dějiny umění. To mi umožnilo navázat bližší kontakt s dějinami astronomie. Od roku 1990 jsem odpovědný za astronomickou stránku (včetně nastavení) pražského staroměstského orloje. Od téhož roku jsem ve správní radě Asociace pro rekonstrukci olomouckého orloje. Občas přednáším – někdy i do rádia. Dosud to bylo 220 přednášek. Ve spolupráci s filmovými štáby jsem natočil pro českou televizi již 6 filmů (každý po 30 minutách) s astronomickou tematikou.

V roce 1993 jsem získal stipendium DAAD, takže jsem mohl být v ústavě fysikální geodésie technické university (Institut für Physikalische Geodäsie TU) v Darmstadtě (Prof. E. Groten) 21. září-26. listopadu 1993. Zajímal jsem se odvozováním geoidu z kombinace družicových altimetrických měření a dat z mareografů (Tide-gauge data).

Moje vědecká činnost je nyní převážně orientována na gravitační pole pevných těles sluneční soustavy (planet). Od roku 1995 do 2004 jsem byl členem International Geoid Service – Special Working group on the GSFC/DMA Model Evaluation kterou vede Prof. Sideris z university v Calgary v Kanadě. Od téhož roku jsem členem Special Commision SC3 „Fundamental Constants“ Mezinárodní geofysikální a geodetické unie (IAG/IUGG) a „Inter-Commission Committee on Planetary Geodesy“ (IAG/IUGG). Předsedou je David Smith, USA.

Od letního semestru 1994 pravidelně (i letos) přednáším astronomii budoucím učitelům fyziky na Pedagogické fakultě Technické university v Liberci (2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení týdně). Kromě toho pravidelně zkouším při státnicích budoucí geodety na Stavební fakultě ČVUT. Zde občas oponuji diplomové práce.

Od 1.1.1995 jsem byl zvoleným členem Českého národního komitétu astronomického, který je v naší republice representantem IAU (Mez. astr. unie). Členem tohoto komitétu jsem byl do ledna 1998.

Od začátku roku 1998 jsem členem Italské astronomické společnosti. V České astronomické společnosti jsem byl několik let členem předsednictva její historické sekce. V roce 2001 vyšla moje knížka „Astronomie a Klementinum“ vydaná Národní knihovnou v Praze. V roce 2006 vyšlo její druhé, značně rozšířené vydání.

V létech 1991-1998 jsem rekonstruoval několikery sluneční hodiny. Nejprve v Břevnovském klášteře v Praze (Nár. kulturní památka), a to patery, poté dvoje na budově parlamentu na Malé straně v Praze (Malostranské nám.). Zaměřil jsem i několikery hodiny v klášteře Zlatá Koruna (také nár. kulturní památka) u Českého Krumlova.

V prosinci 1989 jsem byl zvolen předsedou rehabilitační komise Astronomického ústavu ČSAV. Rehabilitace skončily v červnu 1992.

Planetka číslo 29 477 objevená 31. října 1997 na Kleti nese jméno „Zdíkšíma“.

Nikdy jsem nebyl ani členem, ani kandidátem KSČ, ač mi bylo členství mnohokrát nabízeno. Nikdy jsem nebyl soudně trestán.

V Praze dne 1. ledna 2007