Weissseespitze - Cima del Lago Bianco (3518 m) - 7.září 2006
listování zvětšeninami: vodorovné šipky, Esc      slide show: Shift, Ctrl, Esc
Po roce opět ve Ventu
Brandenburger Haus 5 1/2h.
Tento časový údaj nepotěší
Most přes Vernagtbach
Ve jménu pokroku bude Rofental
zaplaven
Konečně Hochjochhospiz
Petr asi zapomněl, že ho čeká ještě
900 výškových metrů
První pohled na obra Weisskugel trochu zastírá Langtaufererspitze
Hintereisferner
Zlom Kesselwandferneru,
Brandenburger Haus k zahlédnutí
Vzadu uprostřed Similaun, vpravo Fineilspitze
Dahmannspitze a Brandenburger
Haus se blíží
Hintereisspitzen a Weisskugel
Hintereisspitzen a našinci
Ve stínu Dahmannspitze
Fluchtkogel má ještě slunce
Večeře s Weissseespitze
Zprava vzadu Similaun a Hintere Schwärze, měsíc je nad Kreuzspitze
Weisskugel v ranním slunci
Snídaně s Weissseespitze
Zase na Kesselwandferneru
Fluchtkogel necháme za zády
Poprvé na Gepatschferneru
Weisskugel = Palla Bianca
Dahmannspitze, Brandenburger
Haus, vzadu Kesselwandspitze
Zdá se, že Gepatschferner je kulatý
Je skoro "weisskugel"
Vzadu naše loňská známá Wildspitze
Vrchol Weissseespitze na dohled
Weissseespitze - 3518mnm
Zleva Langtaufererspitze,
Weisskugeljoch a Weisskugel
Zinne, za ní Hintereisspitzen
Adam předpokládá snadný návrat
Cesta zpět je kupodivu nekonečná
Brandenburger Haus, posezení
před sestupem
Závěrečné foto
od liptovského Ďuriho
Vlajka země braniborské
je fotogenická i v psím počasí
Po slunci ani vidu ani slechu
Brandenburger Haus
nenávratně mizí
Vzadu uprostřed Ötzim proslavený Hauslabjoch
Kesselwandferner je za námi
Návrat úbočím Guslarspitzen
Zpátky v Hochjochhospizu
Rofenache, zleva Vernagtbach
Vernagtbach po nočním dešti
Kaňon Rofenache
Rofen
Rofen a jeho Rofenbach
ve svém Rofenkaru
Zpátky ve Ventu
© Hana Neumannová
poslední foto
zvětšete prosím prostor pro fotografii
poslední foto
zvětšete prosím prostor pro fotografii
zavřít foto
<
>
Weissseespitze 3518m
Po roce opět ve Ventu
Brandenburger Haus 5 1/2h. Tento časový údaj nepotěší
Most přes Vernagtbach
Ve jménu pokroku bude Rofental zaplaven
Konečně Hochjochhospiz
Petr asi zapomněl, že ho čeká ještě
900 výškových metrů
První pohled na obra Weisskugel trochu zastírá Langtaufererspitze
Hintereisferner
Zlom Kesselwandferneru, Brandenburger Haus již k zahlédnutí
Vzadu uprostřed Similaun, vpravo Fineilspitze
Dahmannspitze a Brandenburger Haus se blíží
Hintereisspitzen a Weisskugel
Hintereisspitzen a našinci
Ve stínu Dahmannspitze
Fluchtkogel má ještě slunce
Večeře s Weissseespitze
Zprava vzadu Similaun a Hintere Schwärze, měsíc je nad Kreuzspitze
Weisskugel v ranním slunci
Snídaně s Weissseespitze
Zase na Kesselwandferneru
Fluchtkogel necháme za zády
Poprvé na Gepatschferneru
Weisskugel = Palla Bianca
Dahmannspitze, Brandenburger Haus, vzadu Kesselwandspitze
Zdá se, že Gepatschferner je kulatý
Je skoro "weisskugel"
Vzadu naše loňská známá Wildspitze
Vrchol Weissseespitze na dohled
Weissseespitze - 3518mnm
Zleva Langtaufererspitze, Weisskugeljoch a Weisskugel
Zinne, za ní Hintereisspitzen
Adam předpokládá snadný návrat
Cesta zpět je kupodivu nekonečná
Brandenburger Haus, posezení před sestupem
Závěrečné foto od liptovského Ďuriho
Vlajka země braniborské je fotogenická
Po slunci ani vidu ani slechu
Brandenburger Haus nenávratně mizí
Vzadu uprostřed Ötzim proslavený Hauslabjoch
Kesselwandferner je za námi
Návrat úbočím Guslarspitzen
Zpátky v Hochjochhospizu
Rofenache, zleva Vernagtbach
Vernagtbach po nočním dešti
Kaňon Rofenache
Rofen
Rofen a jeho Rofenbach ve svém Rofenkaru
Zpátky ve Ventu
© Hana Neumannová