Podpora mezinárodní spolupráce v astronomii

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016972

Poskytovatel: ESIF, MŠMT OP VVV

Trvání: 1.12.2020 - 30.6.2023

Hlavní řešitel: Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.

Anotace:

Projekt je zaměřen na posílení rozvoje vědeckých pracovníků Astronomického stavu AV ČR prostřednictvím pobytů zahraničních expertů (2x post-dok, 3x senior), kteří budou sdílet své zkušenosti z výzkumu na zahraničních pracovištích a zároveň prostřednictvím výjezdů vědeckých pracovníků AsÚ (3x junior, 2x senior) na renomovaná pracoviště v zahraničí v Německu, Irsku, Belgii a Polsku. Mobility svým zaměřením pokrývají klíčové oblasti výzkumu AsÚ, tj. výzkum vesmíru a kosmické technologie.

Seznam mobilit:

 1. KA1. Zpracování dat získaných teleskopy ESO (14 měsíců; od 11/2021 do 12/2022 - Dr. Vermot; stará výzva)
 2. KA1. Výzkum galaxií s překotnou tvorbou hvězd (8 měsíců; od 06/2022 do 01/2023- Dr. Kouroumpatzakis; stará výzva)
 3. KA2. Vznik hmotných hvězdokup (6 měsíců; od 05/2022 do 10/2022 - Prof. Tenorio Tagle; stará výzva)
 4. KA2. Variabilita aktivních galaktických jader (4 měsíce; od 04/2021 do 08/2021 - Prof. Papadakis; stará výzva)
 5. KA2. PLATOSPec - spolupráce na projektu spektrografu pro 1.52-m dalekohled ESO v Chile, spolupráce v oboru výzkumu exoplanet (3 měsíce, od 03/2022 do 05/2022 - Prof. Boffin; stará výzva)
 6. KA3. Modelování gravitačních vln pro detektor LISA (Laser Interferometer Space Antenna) (Irsko, 4 měsíce, od 06/2022 do 09/2022 - L. Polcar; stará výzva)
 7. KA3. PLATOSPec - spolupráce projektu spektrografu pro 1.52-m dalekohled ESO v Chile (Německo, 4 měsíce, plánovaný začátek 09/2022; výzva k podávání příhlášek)
 8. KA3. 3D přenos záření a modelování hvězných větrů (Belgie, 5 měsíců, plánovaný začátek 07/2022; výzva k podávání příhlášek)
 9. KA4. Simulace asteroseismických dat pro mise ESA TESS a PLATO v rámci hvězdné astrofyziky (Německo, 3 měsíce, od 11/2021 do 01/2022 - Dr. Kraus; stará výzva)
 10. KA4. Studium akrečních disků (Polsko, 3 měsíce, plánovaný začátek 09/2022; výzva k podávání příhlášek)
 11. KA1. Tvorba mezihvězdného prachu v supernovách. (4 měsíce, od 06/2022 do 09/2022 - Dr. Martínez González; stará výzva)

Odkazy:

Tento projekt je spolufinancován EU.

Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.